http://www.marinowateradvies.nl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/387821mwa_banner_pool.jpglink
http://www.marinowateradvies.nl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/553986mwa_banner_nevel.jpglink
http://www.marinowateradvies.nl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/747089mwa_banner_veiligheid.jpglink
http://www.marinowateradvies.nl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/743385mwa_banner_yellow_tank2.jpglink
 Uitvoeren van beheersmaatregelen totaal beheersplan veiligheid

Vanaf 1 januari 2012 vormen VROM-Inspectie (VI) en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) samen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De Inspectie Leefomgeving en Transport is met ingang van 1 januari 2012 bereikbaar via:
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
Tel.: 088-489 00 00
http://www.ilent.nl/

Melding van overschrijdingen van de legionella norm in drinkwaterinstallaties kan vanaf heden via:
http://www.ilent.nl/contact/melding/legionella/


Waarom fuseren de VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat?

De fusie komt voort uit de samenvoeging van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en Verkeer en Waterstaat (VenW) waartoe het kabinet Rutte heeft besloten. Die samenvoeging heeft geleid tot het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is onderdeel van IenM.

Voor veelgestelde vragen en overige informatie omtrent deze fusie adviseren wij u de volgende website te bezoeken:
http://www.ilent.nl/organisatie/veelgesteldevragenfusievrominspectieeniv.aspx