http://www.marinowateradvies.nl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/387821mwa_banner_pool.jpglink
http://www.marinowateradvies.nl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/553986mwa_banner_nevel.jpglink
http://www.marinowateradvies.nl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/747089mwa_banner_veiligheid.jpglink
http://www.marinowateradvies.nl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/743385mwa_banner_yellow_tank2.jpglink
 Uitvoeren van beheersmaatregelen totaal beheersplan veiligheid

F. Bertrand, voorzitter van de Stichting Veteranenziekte reikte 17 november namens Kiwa de eerste Komo install procescertificaten uit aan tien adviesbureaus voor legionellapreventie. Het certificaat geeft aan dat de door deze adviseurs begeleide beheersplannen voor Legionellapreventie voldoen aan de wettelijke eisen van het Waterleidingbesluit. Kiwa ziet daar met regelmatige audits op toe.

Nu nog overlijden er jaarlijks tientallen mensen aan de gevolgen van Legionellabesmetting. Nieuwe wetgeving en de daaraan gekoppelde certificatieregeling 6010 'LEGIONELLA PREVENTIEADVISERING VOOR COLLECTIEVE LEIDINGWATERINSTALLATIES' moeten hierin verandering brengen. Bij de uitreiking sprak Bertrand de hoop uit dat met de nieuwe certificatieregeling "de cowboys uit de Legionellamarkt worden geweerd". Nu komt het nog te vaak voor dat adviseurs en installateurs het niet zo nauw nemen met de normen, met alle Legionellagevaren vandien. In het verleden heeft dat tot vele onnodige slachtoffers geleid.

Het Waterleidingbesluit geeft de eisen waaraan de verplichte beheersplannen moeten voldoen. Het toezicht op leidingwaterinstallaties wordt in het kader van het Waterleidingbesluit uitgeoefend door het waterleidingbedrijf in opdracht van VROM-Inspectie.
De beheersplannen, die zijn opgesteld door de basis van de BRL gecertificeerde bedrijven, worden geacht te voldoen aan de eisen van het Waterleidingbesluit.

Één van de eerste tien certificaten werdt uitgereikt aan Marino Water Advies B.V.

Persbericht Kiwa.nl