Alternatieve desinfectie technieken

Wanneer blijkt dat (regulier) thermisch beheer van de drinkwaterinstallatie niet het gewenste resultaat brengt, kan eventueel worden gekozen voor een alternatieve desinfectie techniek. Om tot een goede beslissing te komen qua soort techniek is een grondig vooronderzoek essentieel.

Aan de hand van het soort installatie, en de problemen in het gebouw die er voor zorgen dat het huidige thermisch beheerssysteem niet werkt, kan het zijn dat sommige alternatieve technieken ook niet werken. Om dit uit te sluiten adviseren wij u graag onafhankelijk, welk systeem voor u het best toepasbaar is.

Voorbeeld van dergelijke technieken zijn:

  • UV-C (ultra violet klasse C)
  • UF (ultra filtratie)
  • Koper-zilver ionisatie
  • Anodische oxidatie

De in de volksmond gebruikte naam “Alternatieve techniek” doet vermoeden dat met het aanschaffen van een dergelijk systeem, het reguliere beheer komt te vervallen. Dit is echter niet het geval. Een dergelijk systeem moet worden gezien als aanvulling op het huidige beheer waarbij één of meerdere factoren uit het thermisch beheer worden vervangen in een nieuw beheerssysteem waar een dergelijk toestel deel van uitmaakt.

Na het plaatsen van een van deze systemen is het actualiseren van uw legionella beheersplan verplicht en van essentieel belang voor de kans van slagen.

Totaal beheersplan veiligheid

Meer informatie