Desinfectie en reiniging drinkwaterinstallaties

Door omstandigheden kan het voorkomen dat een reiniging en/of desinfectie* van uw drinkwaterinstallatie of koeltoren noodzakelijk is om bacteriën zoals legionella te doden en vervuiling te verwijderen.

Voorafgaand aan het uitvoeren van een dergelijke ingrijpende actie is het van groot belang te weten wat de oorzaak is van deze vervuiling.
Uit onze ervaring blijkt dat het standaard beheersplan hiertoe veelal geen oplossing biedt.
Een gericht brononderzoek naar de oorzaak van deze vervuiling of besmetting is van essentieel belang om tot een goed eindresultaat te komen.
Hals over kop reinigen, en op hoop van zegen her bemonsteren in de hoop dat de bacteriën weg blijven kost ontzettend veel geld en lost uw problemen niet op. Een dergelijk brononderzoek kan door onze adviseur worden uitgevoerd.

Wanneer uit het brononderzoek is gebleken dat de installatie technisch gezien in orde is, kan worden over gegaan tot het desinfecteren en/of reinigen van de installatie. Eerst moet worden bepaald of desinfecteren alleen voldoende is. Vervolgens zal de wijze van reiniging of desinfectie op maat moeten worden vastgesteld op basis van de status van de installatie en gebruikte leidingmaterialen en appendages.

Reinigen en desinfectie wordt door ons uitgevoerd met desinfectiemiddelen met CTGB toelating zoals wettelijk voorgeschreven.

(* Desinfecteren is het afdoden van bacteriën. Reinigen is het elimineren van grote hoeveelheden aangroei van vuil als kalk, biofilm en algen).

Totaal beheersplan veiligheid

Meer informatie