Wijziging melding legionella in drinkwater

Naar verwachting wordt dit jaar de reorganisatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ilt) afgerond. De belangrijkste verandering is dat de ilt alleen de wet gaat handhaven en geen adviezen meer geeft of contact heeft met beleidsmakers. Ook worden alle werkzaamheden van de verschillende inspecties uniform. Het gevolg is dat het meldformulier voor legionella in drinkwater wordt aangepast en dat de afhandeling van deze melding wijzigt. Het is echter nog niet duidelijk of de ilt kwartaaloverzichten van de meldingen naar de ggd’en gaat sturen.

De ilt handhaaft niet bij elke melding boven de 1.000 kve/l. Aan de hand van verschillende criteria zoals type instelling, aantal kve/l en herhaling van meldingen wordt bepaald of handhaving plaats vindt. Iedere melder ontvangt wel een automatische ontvangstbevestiging waarin wordt gewezen op maatregelen die genomen moeten worden. Het lchv heeft, met medewerking van de ggd’en, de ilt geadviseerd over de informatie die zowel op het meldformulier als op de automatische ontvangstbevestiging zou moeten staan zoals contact opnemen met de ggd voordat derden geïnformeerd worden. De eerder toegezegde kwartaaloverzichten worden mogelijk niet verstrekt omdat de ilt dit niet als een kerntaak ziet. Het LCHV is hierover nog in overleg met de ilt. De komende maanden werkt de ILT nog via de ‘oude’ methode. Zodra bekend is wanneer de nieuwe werkwijze wordt ingevoerd zal het lchv u hierover berichten.

Bron:

http://www.rivm.nl/
Publicatiedatum: 17-04-2013
Wijzigingsdatum: 18-04-2013

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag persoonlijk verder

Direct contact

Totaal beheersplan veiligheid

Meer informatie